susaeg

Bakgrund och nuläge 20100831

Posted in Uncategorized by susaeg on 31 augusti 2010
 
Översikten nedan har upprättas som appendix till e-brev till Svenska kyrkan, diakonen Kenneth Flood den 31 augusti 2010, med rubriken Högsta domstolens mål T4882-95, Internetavstängningen med mera
 
Överikten bör p g a framställningen läsas som klippt ur brevet ovan, där även förklaras orsaken till bihanget som sådant (länk till brevet)
Arbete med översikten och dess underrubriker pågår till dess kyrkan meddelar att Internetanslutningen fortsätter eller att den som aviserats stängs av den 1 september 2010. Det vill säga vid midnatt.
2010-08-31  21:18
Alf Susaeg
.
 
.

BAKGRUND

”Du har verkligen med beundransvärd uthållighet gjort allt”
skriver Amnestyveteranen, författaren och P1-debattören Bo Lindblom ang det här
fallet den 23 november 2003
I sin fallbeskrivning två år senare den 15 oktober 2005 skriver samme Bo Lindblom
”Det skulle kräva en hel serie program av typen Uppdrag granskning för att
ge en
någorlunda rättvis och allsidig bild av vad som har drabbat Alf Susaeg”
 
Den plan för enbart överlevnad, som vuxit fram i det här fallet, har kommit att kallas
Åtta flugors strategi
  
Allt detta vet du och dina överordnade hos kyrkan redan. Inget är taget ur luft.
Dessutom så väl dokumenterat från A till Ö att det är helt omöjligt att prata bort.
Just som det uttrycktes redan 19 juni 2008 då du log åt just den formuleringen:
 
Sammanfattning
av nyckeldokument och bildspelskonverterade möten/samtal avseende kyrkans
handläggning hos Österåker Östra Ryds församling:
 
Nuläge
Du/ni/kyrkan har inte besvarat eller bidragit till utredningen av de sak- och
ansvarsfrågor som föranleddes av biskop Brunnes besked hos min talesman Kjell
Pedersson, nätverket Klarspråkare
Du/ni/kyrkan har inte besvarat påminnelsen den 3 juli 2010
bil3
Du/ni/kyrkan har inte besvarat påminnelsen/resumeringen den 16 juli 2010
bil4 (separat fokusering)
Du/ni/kyrkan har aviserat avstängning av min Internetanslutning
den 1 september 2010.
bil5
 
Detta kortast möjliga resumé av alla det här fallets/målets föregående sammandrag
Och kan idag alla sammandrag resumeras med ”att#10” i påminnelsen hos kyrkan
den 16 juli 2010
”…ingen som helst juridisk kompetens krävs för att i ett slag lösa alla problem…
Allt som behövs…och finns…är
kyrkans berättarkompetens och
ATT INFÖR OMVÄRLDEN ÖPPET OCH ÄRLIGT BERÄTTA SANNINGEN!
bil6
 
Frågor&kommentarer
angående kyrkans hittillsvarande handläggning
i) trots din/kyrkans så väl dokumenterade handläggning av det här fallet sedan
hösten 2003 är frågan hur det var möjligt att utan överdrift den 16 juli 2010
Internet publicera meningen nedan:
”ditt/ert agerande är uppsåtligt, grovt brottsligt och utan överdrift kan jämföras
med att låsa in en människa i ett rymningssäkert utrymme, kasta nyckeln,
tiga och låta tiden ha sin gång”
ii) med följdfrågan: Hur är det möjligt att du, kyrkoherde Jan Bonander och er närmaste
överordnade biskop Eva Brunne idag – på samma sätt som Österåkers kommun –
kan ”sitta med armarna i kors” och bara ”låta tiden ha sin gång”?
iii) Räcker svar(et) på följdfrågan ovan för att var och en som verkligen
VILL ska förstå vad som pågår i det tysta…här och nu? (jfr ‘den skojiga skrönan’)
 
 
Frågor&kommentarer
angående senaste utveckling och publikationer på Nätet
  
Århundradets svenska rättsröta
har sammanfattas i ett par bildspel som inledningsvis förorsakade ‘turbulens’ på
Internet.trots att spelen bara innehåller fakta och verklighet som var och en kan
följa upp vid behov. Den kortare introduktionen
bil8 den ngt längre versionen
bil9
 
Den som söker finner
som ingressen beskriver ”En tung sida. I många bemärkelser”
bil10
 
Kriminella makthavarnätverk
som av utvecklingen att döma alltmer talar för sig själva
.
Konspirationsfrågan
har hittills enbart dryftats i det tysta eftersom, när orädda kritiker för fenomenet på
tal, de dirket stämplas som konspirationsteoretiker, sinnessjuka, rättshaverister etc.
De flesta drabbade nöjer sig därför med att knyta näven i fickan för att inte göra ont
värre.
Första gång frågan öppet fördes på tal, i det här fallet, var i brev till Jan Scherman
TV4 Kalla fakta, den 10 oktober 1995.
Åtta år senare fördes konspirationsfrågan åter på tal, av Bo Lindblom, Amnesty
bil13
Först i samband med vännen/hjälparen Inge Johanssons försvinnande den 27 juni
2009, TV4-medarbetaren Ove Mollviks överraskande uppdykande en vecka senare
och Mollviks i december 2009 avslöjade dubbelspel och konspiration(er) var den
frågan färdigspekulerad och publicerades den 1 februari 2010 en första översikt på
nätet under rubriken Den felande länken
bil14
Därefter flöt mycket vatten under broarna tills det den 21 augusti 2010 kom ett brev
från en f.d. vän, vilket ytterligare förstärkte konspirationsbilden, och samtidigt gjorde
det möjligt att utan ytterligare formell sinnessjukförklaring, öppet ventilera begreppet
konspiration…i det här fallet.
Som du och alla andra insatta vet har inte skett ngn som helst föränding/förbättning
i den delen efter (exempelvis) påminnelsen hos kyrkan den 1 februari 2007
bil17(fokus)
 
 
”Rädsla för vad du håller på med”
Dessbättre – för alla på rätt sida av den s k sjätte muren – har även kommit brev från
en av de bäst insatta i pågående spel bakom samma mur; Ove Mollvik TV4.
Enbart publiceringen av Mollviks nyckelmening i brevet den 24 augusti utöste en rad
brottsmisstänkta aktiveter på mina Internetkonton. En del relaterade samma dag.
  
Talar sanning
I tider och omständigheter som dessa är det uppmuntrande med skriftliga bekräftelser
motsvarande Kjell Pederssons, den 26 januari 2010:
”Alfs försök att avslöja sina plågoandar är lyckade såtillvida att de som läst vad
han skrivit förstår att han talar sanning”
bil19 ävensom Kjell Pederssons tidigare analys(er) av och i det här fallet
bil20 och inte minst övriga utomstående observationer och utlåtanden genom åren.
En del smlade i det s k kafkagalleriet…där till och med det inledningsvis trovärdiga och
medkännande kommunalrådet Ingela Gardner-Sundström konstaterade vid vårt möte hos
kommunen den 19 maj 2003:
”Jag har noggrant satt mig in i ditt fall och vet att du de senaste åren ägnat din
kraft åt försvar mot alla övergrepp så jag förstår din upplevelse av Kafkaprocess”
Kafkagalleriet i helhet
  
Trampat dom stora grabbarna på tårna?
Frågan här är om det sanna svaret, på en rad nyckelfrågor i det här fallet de senaste
sexton åren, gavs redan i Stockholms tingsrätt våren 1994, Vid huvudförhandling i det
mögelskademål (T9-437-82) där motpartsombudet under en förhandlingspaus utan
omsvep meddelade:
”Det går så här när man trampar dom stora grabbarna på tårns!” 
Samma mål som skulle komma att komma ända till Högsta domstolen, som där legat
sedan 1995, och fortfarande inte kommit sig därifrån…på grund av de stulna HD-bevisen
som Österåkers kommun, trots dina/kyrkans och mina gemensamma ansträngningar
sedan hösten 2003, fortfarande inte har återlämnat.
Ett klipp ur det s k sjukahuskompendiet (publicerades hösten 1996) om vad som skedde
i Stockohlms tingsrätt med – av allt att döma – samband med nu avslöjade/pågående
konspiration(er).
 
Senaste JO-beslut
är mot den samlade bakgrunden särskilt intressant, eftersom justitieombudsman
Jan Pennlöv den 22 juli 2010 avslutade hela ”ärendet”.
Observera att Pennlöv skriver  i singularis!
bil23
Rättskämpen Mobergs s k obekväma inlägg i den svenska rättsrötedebatten den
25 april 1952 kunde därför med samma fog och lika obekvämt ha gjorts så sent
som den 22 juli 2010.
bil24
 
De mörklagda isolerings-, utsvältnings- och utpressningsprocesserna
är av allt att döma huvudled i pågående konspiration(er).
(text kommer)
 
obearbetade underrubriker
.
Skojiga skrönan
Lästlistor
Tripoden
Kännedomsbreven
Att förlora förståndet
Helvetet?…eller bara filialen?
Den nya vännen
Med en dators hjälp
Sjukahuskompendiet
(fler kommer)
 
Annonser

Kommentarer inaktiverade för Bakgrund och nuläge 20100831